Koning van Marokko steunt Gabon met medische hulp

Medicijnen - Marokko - ilovemarokko - Gabon

Afgelopen week heeft Koning Mohammed VI van Marokko meer dan 2 ton aan hulpgoederen geschonken aan Gabon. Het betreft een diversiteit aan medische voorzieningen, waaronder medicijnen om ziektes als AIDS en HIV te bestrijden. 

Naast het schenken van medicijnen, springt Marokko ook bij in de technische voorzieningen die Gabon dringend nodig hebben. Denk hierbij aan apparatuur om de bloeddruk om te meten, hartslagmeters, thermometers om lichaamstemperatuur te meten enz. Marokko heeft aangegeven naast de schenking van medicijnen en apparatuur ook open te staan voor hulp m.b.t. voorlichting.

Hoog sterftecijfers door gebruik aan juiste voorlichting en medicijnen

De medische voorzieningen van Gabon laten enorm te wensen over. Jaarlijks sterven er duizenden mensen omdat ze niet beschikken over de juiste apparatuur en medicijnen, maar ook omdat de voorlichting omtrent ziektes en epidemieën zeer zwak is. Zo gaat 50% van de inwoners van Gabon vaak eerst naar de lokale genezer in plaats van naar een ziekenhuis. Ziektes als HIV, TB of malaria worden dan niet als dusdanig geconstateerd en met de juiste middelen bestreden. Met als gevolg een hoge sterfte bij dergelijke situaties.

icon-instagram US Africa Army