Nieuwe samenwerking België-Marokko

#ilovemarokko

Op donderdag 19 mei werd in Rabat de 19e Gemengde Commissie Ontwikkelingssamenwerking gehouden tussen België en Marokko voor de goedkeuring van een nieuw samenwerkingsprogramma.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma is gebaseerd op de volgende oriëntaties:

  • een rechtenbenadering en een ondersteuning van duurzame en inclusieve economische groei
  • een keuze van thema’s die overeenkomen met de Belgische strategie voor samenwerking met middeninkomenslanden evenals met de Marokkaanse sectorale prioriteiten
  • het nastreven van complementariteit, zelfs synergie, met de interventies van alle actoren van de Belgische samenwerking in Marokko en een effectieve integratie van de transversale thema’s.

Concreet zal het nieuwe programma over de periode 2016-2020 de volgende domeinen bestrijken:

  • de strijd tegen geweld tegen vrouwen en kinderen, in samenwerking met het Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social; 2 van de 3 interventies zullen in gedelegeerde samenwerking worden uitgevoerd door UNFPA en UNICEF.
  • vorming van nationale en lokale autoriteiten evenals van ngo’s over migratie, economische integratie van geregulariseerde vluchtelingen en migranten en ondersteuning van Belgo-Marokkanen en verenigingen van de Marokkaanse diaspora in België voor economische investeringen en acties van sociale economie in Marokko, in samenwerking met het Ministère chargé des Marocains résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration.
  • bevordering van het ondernemerschap van vrouwen en jongeren, in samenwerking met hetAgence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences.
  • voortgezette vorming van ambtenaren, zowel op nationaal als op lokaal niveau, evenals modernisering van het openbaar ambt (e-governance, vereenvoudiging, strijd tegen corruptie, ethiek) in samenwerking met het Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration.

De acties op lokaal niveau zullen vooral geconcentreerd worden op de regio van l’Oriental. België zal in totaal 16,85 miljoen euro bijdragen aan dit programma, aangevuld met een expert mensenrechten op de ambassade en 3 experten op niveau van BTC.

De interventies van het vorige programma 2010-2013, geconcentreerd op de sectoren landbouw en water, zullen verder worden uitgevoerd tot de voorziene einddatum tussen 2017 en 2020. In totaal is er midden mei 2015 nog 37 miljoen euro uit te geven van dit programma (van een totaal van 74,6 miljoen euro).