Disclaimer

#ilovemarokko is een concept van Tuana Holidays B.V. De hieronder beschreven disclaimer is van toepassing op de website van #ilovemarokko en de rechtmatige eigenaar Tuana Holidays B.V.

De verhalen over lifestyle, travel, people, food en overige artikelen en samenstelling van informatie op #ilovemarokko worden met zorg en aandacht geschreven. Desondanks blijft er altijd de mogelijkheid dat de geschreven informatie die door #ilovemarokko online en offline staat gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van informatie en gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden.

Bezoekersreacties
Bezoekersreacties, beweringen en meningen die worden geuit op artikelen van #ilovemarokko, zijn die van de bezoeker/auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van #ilovemarokko, de webmaster, of de internetprovider. #ilovemarokko kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Online en offline informatie #ilovemarokko
#ilovemarokko kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige impliciete garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. #ilovemarokko behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid
#ilovemarokko kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband heeft met het gebruik van #ilovemarokko. #ilovemarokko kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortgekomen is uit het gebruik van informatie die verkregen is van #ilovemarokko. #ilovemarokko zal zich inzetten om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen en eventuele storingen zo snel mogelijk te (laten) verhelpen, maar #ilovemarokko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing met betrekking tot de website #ilovemarokko.

Advertentie-uitingen op #ilovemarokko
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de advertenties en gesponsorde links op #ilovemarokko, kan #ilovemarokko niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze advertenties. #ilovemarokko aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van #ilovemarokko en de advertenties op #ilovemarokko of de (on)bereikbaarheid van onze site. Ook kan #ilovemarokko niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites van derde partijen die adverteren op #ilovemarokko.

Externe links
Op #ilovemarokko worden links naar andere websites geplaatst. #ilovemarokko is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites (of de verwijzingen van die websites naar andere websites) en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. U dient hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, copyright of algemene voorwaarden van de site die u bezoekt te raadplagen.

Auteursrecht
Een bezoeker/ster van #ilovemarokko mag geen artikelen die zijn geschreven op #ilovemarokko verveelvoudigen voor eigen- en/of commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van #ilovemarokko. Een bezoeker/ster mag wel artikelen van #ilovemarokko delen via zijn/haar social media account (bijvoorbeeld: Facebook, Twitter, Google+ en dergelijke platforms).